Privacy Policy

Al je vragen, opmerkingen en aanmeldingen zullen vertrouwelijk worden afgehandeld. In geen enkel geval zullen jouw gegevens aan derden worden verstrekt. Je persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van AT Real Life Video en zullen worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantenrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door AT Real Life Video, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.